Polesia
Paddling on the Prypyat | Photo: Benny Reiter